Titulní list 

Autoři

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Zpracoval:

Ing. Martin Jaroš, Vodohospodářské služby
Ve Dvoře 14, 742 85 Vřesina, tel. 603 424 068

datum zpracování:

1999

Aktualizace:

Obecní úřad Jakubčovice nad Odrou, Oderská 100, 74236 Jakubčovice nad Odrou

datum aktualizace textové části:

30.06.2011

GIS, tiskové výstupy a digitální verzi zpracoval:

Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6
tel/fax: 220 611 045
e-mail: hydrosoft@hv.cz

Datum poslední aktualizace příloh (POVIS):

15.5.2011

Datum vydání digitální verze:

 

6.7.2011

 

 

 

Autorská práva
mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:

 
© Ministerstvo životního prostředí

© Český úřad zeměměřický a katastrální

© Český statistický úřad

© Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M, v.v.i.

© Ředitelství silnic a dálnic ČR

 

Aplikace Digitální povodňový plán je neprodejná. Jakékoliv další šíření je možné jen se souhlasem vydavatele.

 

Soubor: a-autor.htm