Úvodní část > Opatření na ochranu před povodněmi 

Hlídková služba

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Hlídkovou službu zajišťuje povodňový orgán obce. Jedná se o zajištění osoby, nebo skupiny osob, které budou během povodně objíždět místa se značkami pro vyhlášení stupňů povodňové aktivity (SPA), ohrožená místa a objekty a budou podávat hlášení povodňové komisi obce. Na základě jejich hlášení bude povodňová komise vyhlašovat stupně povodňové aktivity, přijímat opatření a vykonávat hlásnou službu. Podrobnosti k organizaci hlídkové služby musí být uvedeny v povodňovém plánu - kdo hlídky provádi, jak často, které objekty nebo značky sleduje, jaké dopravní prostředky má k dispozici apod. Je vhodné určit náhradníky (střídače) a náhradní dopravní prostředky. Rovněž se doporučuje vybrat ty osoby, které nemají své obydlí nebo majetek v zátopovém území, nebo nejsou pracovně vázáni na jiné pracoviště v případě povodňových stavů. Která místa je vhodné sledovat, stanoví povodňová komise na základě zkušeností z předchozích povodni. Hlídková služba se uvádí v činnost zpravidla po dosažení 1. SPA - stanoveno povodňovým plánem.

 

Soubor: a-hlidkova_sluba.htm