Úvodní část 

Opatření na ochranu před povodněmi

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Protipovodňová opatření jsou přípravná opatření, opatření prováděná při nebezpečí povodně, za povodně a opatření prováděná po povodni. Do těchto opatření není zahrnuta výstavba, údržba a opravy staveb a ostatních zařízení sloužících ochraně před povodněmi jakož i investice vyvolané povodněmi.

1.povodňové plány
2.povodňové prohlídky
3.předpovědní a hlásná povodňová služba
4.hlídková služba
5.povodňové zabezpečovací a záchranné práce
6.evidenční a dokumentační práce
 

Soubor: a-opatreni_na_ochranu.htm