Úvodní část > Opatření na ochranu před povodněmi 

Povodňové prohlídky

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Povodňové prohlídky jsou preventivní opatření. Povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda na vodních tocích nebo na objektech na tocích nebo v zátopových územích nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodní, např. zátarasy, spadlé stromy, nátrže, podemleté břehy, narušené hráze a podobně. Povodňové prohlídky provádí povodňový' orgán obce (u menších starosta, u větších stavební úsek) zpravidla se správcem toku, nikoliv povodňová komise. Správci toků mají povinnost zpracovat plán prohlídek na tocích ve své správě. Tento plán prohlídek je možno u správců ziskat a přizpůsobit se mu. O výsledku povodňové prohlídky musi být učiněn zápis do povodňové knihy. Zjištěné nedostatky musi být řešeny. Při zjištění závad, jejichž odstranění bude déletrvající, provést o tom záznam v povodňovém. plánu

Povodňové prohlídky se provádějí nejméně 1x ročně, nejlépe před obdobim jarního tání. V povodňovém plánu musí být stanoveno, kdo bude za obec povodňové prohlídky provádět, rozsah prohlídek a rozsah spolupráce se správci toků.

 

Soubor: a-ovodnove_prohlidky.htm