Úvodní část 

Povodňové orgány

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Zákon rozlišuje povodňové orgány podle časové působnosti:

Mimo vlastní období povodně řídí ochranu před povodněmi orgány obce, tzn., že provádějí preventivní opatření stanovená povodňovým plánem (každoročně přezkoumávají svůj povodňový plán, provádějí povodňové prohlídky, schvalují povodňové plány organizací, ležící na území obce a ohrožených povodněmi, apod.)

V době povodně, tj. od okamžiku vyhlášení 2. stupně povodňové aktivity (stav pohotovosti), případně 3. stupně povodňové aktivity (stav ohrožení) až do odvolání, rozhodují o opatřeních na ochranu před povodněmi povodňové komise. Povodňovou komisi obce zřizuje obecní rada. Jestliže v době povodně nestačí povodňová komise obce zvládnout řešení povodňové situace, předá řízení vyššímu povodňovému orgánu - tzn povodňové komisi okresu Sama však nepřestává pracovat, nepřijímá však opatření a plní úkoly uložené vyšší povodňovou komisí.

povodňová komise

adresa

telefon

fax

e-mail

Jakubčovice nad Odrou - dbf

Oderská čp. 100, Jakubčovice nad Odrou (mapa)

556 748 045

556 748 045

ou@jakubcovice.cz

Nadřízená povodňová komise:

Povodňová komise ORP

povodňová komise

adresa

telefon

fax

e-mail

ORP Odry - dbf

Masarykovo nám. 25, čp. 16, Odry (mapa)

556 768 111

556 768 110

kulikova@odry.cz

Kontaktní údaje povodňových komisí jsou v kapitole Kontakty

 

Soubor: a-povodoove_organy.htm