Úvodní část 

Schvalování povodňových plánů

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Všechny ohrožené subjekty a příslušné orgány sestavují povodňové plány v rozsahu úměrném jejich potřebě ochrany před povodněmi, nebo v rozsahu, který stanoví příslušný vodohospodářský orgán. Povodňové plány jednotlivých vlastníků nemovitostí, nacházejících se na území obce, musí být schváleny povodňovýcm orgánem obce. Ten může uložit jeho doplnění, přip. nutnost koordinace s povovodňovými plány jiných subjektů. Schválení probíhá formou schvalovacího dopisu. Povodňový plán obce schvaluje úřad obce s rozšířenou pravomocí. Ten může rovněž uložit jeho změnu nebo doplnění.

 

Soubor: a-schvalovani.htm