Souhrn odkazů povodňového plánu

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Obec Jakubčovice nad Odrou

Kód obce:

554065

počet občanů ČR k 1.1.2011:

679, z toho starších 15 let: 602

počet trvale žijících cizinců:

2, z toho starších 15 let: 2

katastrální území:

Jakubčovice nad Odrou

web obce:

http://www.jakubcovice.cz

portál veřejné správy

seznam úřadů s působností pro Jakubčovice nad Odrou

kontaktní údaje:

Seznam OVM

povodňová komise:

server POVIS,

 

 

 

Vybrané mapy z povodňového plánu:

Základní mapa

 

 

Objekty povodňového plánu

 

 

Záplavová území

 

 

Doprava

 

Tabulkové výpisy z povodňového plánu:

Evakuační místa

 

 

Místa omezující odtokové poměry

 

 

Ohrožení bleskovou povodní mimo tok

 

 

Ohrožené objekty

 

 

Ohrožující objekty

 

 

Protipovodňová opatření

 

 

Vyhlášená záplavová území (pro ORP)

 

Fotodokumentace:

fotografie s názvem obce v textu

 

 

ČHMÚ: počasí (SIVS), radarová data, povodňová služba

Stránky v povodňovém plánu:

 

 

Soubor: a-souhrn_udaju.htm