Titulní list

Úvod  Začátek  Další   Tisk této stránky

Banner OPZP_Fond soudrznosti_CMYK

Povodňový plán obce Jakubčovice nad Odrou

Obec:

Jakubčovice nad Odrou

Obec s rozšířenou působností:

Odry

Kraj:

Moravskoslezský

Příslušný vodoprávní úřad:

Městský úřad Odry, Odbor životního prostředí

Potvrzení souladu s povodňovým plánem vyššího stupně ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění vydal:

Městský úřad Odry

Podpis: Ing. Noemi Kulíková

Dne: 18.8.2011, č.j. MěÚO/22258/2011

 

Schválení povodňového plánu obce:

Schválil: Okresní Úřad Nový Jičín

Dne: 22.2.1999, č.j. ŽP-4062/98/Ko-231/2

 

Záznamy o provedené aktualizaci:

Datum poslední aktualizace příloh textové části: 15.5.2011

Datum vydání digitální verze: 6.7.2011

 

 

ČHMÚ: počasí (SIVS), radarová data, povodňová služba

Stránky v povodňovém plánu:

 

 

 

Soubor: a-titulni_list.htm