Úvodní část

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Povodňový plán obce je dokument, který určuje způsob sledování vodních stavů a dešťových srážek, zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, ovlivnění odtokového režimu na tocích a v zátopě, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací. Slouží ke koordinaci činností v době povodňové situace. Určuje způsob provedení aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů, plán organizace záchranných prací, zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní.

Problém škod způsobených povodněmi je vlastně problém lidské civilizace. Příroda nezná povodňové škody. Stav způsobený povodní je jen novým stavem přírodního prostředí.

Princip ochrany před povodněmi vyplývá ze základního faktu, že povodním nelze zabránit. Lze však jejich průběh do jisté míry ovlivňovat a omezovat rozsah povodňových škod.

Výškový systém veškerých výškopisných údajů

Výškové údaje jsou uvedeny v systému Balt po vyrovnání (B. p. v.).

 

Soubor: a-uvod.htm