Organizační část 

Evidenční a dokumentační práce

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Pro dalši zpřesňováni údajů v tomto povodňovém plánu je nutno provádět následující činnosti v průběhu povodňových situací:

a)záznamy v povodňové knize - zaznamenává se zejména:
hlášeni hlásné a hlídkové služby o stavu sledovaných úseků, včetně časových údajů
vydané pokyny k řešení povodňových situací a jejich plnění
evidence rozsahu škod
počátek a ukončení činnosti komise apod.
b)označování nejvýše dosažené hladiny - ve sledovaných profilech, případně v dalších důležitých profilech je možno provádět pracovníky hlídkové služby pomocí kontrastních voskových pastelů přímo na konstrukcích objektů v korytě toku, dřevěnými kolíky zatlučenými do země apod.
c)foto nebo videodokumentace - je možno provádět vlastními prostředky, dále ve spolupráci se sdělovacími prostředky, správci toků, případně snímky či záznamy soukromých osob.

Po proběhnutí povodňové situace je nutno dále provádět

d)zakreslení rozsahu zaplaveného území a mapováni rozsahu způsobených škod, včetně rozboru vzniklé situace, jejích příčin a možnosti jejich eliminace v budoucnu.

Průběžně je nutno provádět aktualizaci údajů v tomto Povodňovém plánu.

 

Soubor: c-dokumentace.htm