- A -

Adobe

Adobe Reader

Export dat pro povodňové plány
Nápověda

aktualizovat podklady

armáda

- B -

Boční panel - legenda

- Č -

ČHMÚ

- D -

Data o objektech

Data o subjektech

Datový dotaz

Vyhledávání
Vyhledávání

Délkové měřítko

Ovládací prvky prohlížeče
Ovládací prvky prohlížeče

destrukce

Doprava - mapa

Důležité organizace - mapa

- F -

Fulnek - pk

Povodňové komise
Povodňové komise sousedních obcí

- G -

Grafické vyhledávání

Vyhledávání
Vyhledávání

- H -

havarijní služby

Heřmanice u Oder - pk

Povodňové komise
Povodňové komise sousedních obcí

Heřmánky - pk

Povodňové komise
Povodňové komise sousedních obcí

Hlásné profily - mapa

hygienické stanice

HZS

- I -

informace - telefon

Informační lišta

- J -

Jakubčovice nad Odrou - pk

Povodňové orgány
Povodňové komise
Hlídková služba
Povodňové komise
Povodňové komise sousedních obcí

Java

Export dat pro povodňové plány
Nápověda

- K -

kanalizace

Klasická legenda

kontakty - důležité organizace

kontakty - povodňové komise

Krajská povodňová komise Moravskoslezského kraje - pk

Krajské vojenské velitelství

Křížový dotaz

Vyhledávání
Vyhledávání

Kvalita

Ovládací prvky prohlížeče
Ovládací prvky prohlížeče

- L -

Legenda

Lesy ČR

likvidace ropných látek

Luboměř - pk

Povodňové komise
Povodňové komise sousedních obcí

- M -

Mankovice - pk

Povodňové komise
Povodňové komise sousedních obcí

Mapa

Měření vzdáleností

Ovládací prvky prohlížeče
Ovládací prvky prohlížeče

Měřítko

Ovládací prvky prohlížeče
Ovládací prvky prohlížeče

Metodické pokyny

- N -

Náhledová mapka

Nařízení vlády

Následující výřez

Ovládací prvky prohlížeče
Ovládací prvky prohlížeče

Normy

Num[-]

Ovládací prvky prohlížeče
Ovládací prvky prohlížeče

Num[+]

Ovládací prvky prohlížeče
Ovládací prvky prohlížeče

- O -

Objekty dPP - mapa

Odry - pk

Povodňové komise
Povodňové komise sousedních obcí

Odvětvové normy

ORP Odry - pk

Povodňové orgány
Povodňové komise
Nadřízené povodňové komise

Ovládací lišta

Ovládací prvky prohlížeče map

- P -

Policie ČR

poruchy - telefon

Postupové doby - mapa

Posunout zobrazenou oblast

Ovládací prvky prohlížeče
Ovládací prvky prohlížeče

použité zkratky

Povodí Moravy

povodňová kniha - vzor

Povodňová kniha
Evakuace obyvatelstva

PPVN - mapa

Protipovodňová opatření - mapa

Předchozí výřez

Ovládací prvky prohlížeče
Ovládací prvky prohlížeče

Předmět editoru dat

Předpisy

- R -

Reader

revize

- S -

Skrytí jednotlivých témat mapy

Legenda
Legenda

Soubor map

Spálov - pk

Povodňové komise
Povodňové komise sousedních obcí

spuštění programu

Export dat pro povodňové plány
Nápověda

Stomová legenda

Suchdol nad Odrou - pk

Povodňové komise
Povodňové komise sousedních obcí

SÚS

- T -

technicko-bezpečnostní dohled

tiráž

tísňová volání

Typy datových dotazů

Typy datových dotazů
Typy datových dotazů

- U -

ukázky dPP

Ukládat souřadnice do schránky

Ovládací prvky prohlížeče
Ovládací prvky prohlížeče

Uložit obrázek mapy

Ovládací prvky prohlížeče
Ovládací prvky prohlížeče

Upozornění

Ovládací prvky prohlížeče
Ovládací prvky prohlížeče

Uživatelská mapa

- V -

VAK

veterinární správa

Vkládání a rušení uživatelských témat

Legenda
Legenda

Vodní díla - TBD

Vodní toky a díla - mapa

vodohospodářské dispečinky

vodovody

Volba tématu pro výběr

Legenda
Legenda

Vražné - pk

Povodňové komise
Povodňové komise sousedních obcí

Výběr objektů databázovým dot

Výběr objektů databázovým dotazem

Výběr objektů lomenou čarou

Ovládací prvky prohlížeče
Ovládací prvky prohlížeče

Výběr objektů v okolí zvoleného bodu

Ovládací prvky prohlížeče
Ovládací prvky prohlížeče

Výběr objektů z více vrstev

Ovládací prvky prohlížeče
Ovládací prvky prohlížeče

Vyhlášky

- Z -

Zachovat výřez pro další mapu

Ovládací prvky prohlížeče
Ovládací prvky prohlížeče

Základní mapa

Zákony

Zakreslování anotací

Ovládací prvky prohlížeče
Ovládací prvky prohlížeče

Záložky

Záplavová území - mapa

zkratky

Změna nastavení tématické mapy

Ovládací prvky prohlížeče
Ovládací prvky prohlížeče

Zmenšit měřítko

Ovládací prvky prohlížeče
Ovládací prvky prohlížeče

Zobrazení jednotlivých témat mapy

Legenda
Legenda

Zobrazit celou mapu

Ovládací prvky prohlížeče
Ovládací prvky prohlížeče

Zobrazit legendu mapy

Ovládací prvky prohlížeče
Ovládací prvky prohlížeče

Zobrazit přehledku

Ovládací prvky prohlížeče
Ovládací prvky prohlížeče

Zobrazit vybrané objekty

Ovládací prvky prohlížeče
Ovládací prvky prohlížeče

zpracovatel

Zvětšit měřítko

Ovládací prvky prohlížeče
Ovládací prvky prohlížeče