Export dat pro povodňové plány > Databáze POVIS 

Moravskoslezský kraj - CZ080

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

cz080

 
Soubory databází (DBF) po stažení umístěte do složky data/dpp ve vašem povodňovém plánu:

Evakuační místa
Hlásné profily (podle nastavení v povodňovém plánu - POVIS), nebo všechny na území kraje.
Místa omezující odtokové poměry
Ohrožení přívalovou (bleskovou) povodní mimo tok
Ohrožené objekty
Ohrožující objekty
Protipovodňová opatření
Vodní díla 1. - 3. kategorie

 
Databázi vyhlášení záplavových území (WMAP_DPP_zapluz.dbf) po stažení umístěte do složky data/dpp ve vašem povodňovém plánu, soubory s grafikou záplavových území a toků (SHP, SHX, DBF) do složky data/dibavod.

Zápis nově vyhlášeného území do registru probíhá v předstihu před digitalizací grafických podkladů.

Registr vyhlášených záplavových území

 
Databáze a soubory s grafikou (SHP, SHX, DBF) umístěte do složky data/dpp, soubory případně přejmenujte podle původního zdrojového souboru:

Ledové jevy
Postupové doby

Export dat pro správní obvody obcí s rozšířenou pravomocí:

ORP v Moravskoslezském kraji

 

Soubor: exp_moravskoslezsky.htm