Export dat pro povodňové plány

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Protože povodňový plán obsahuje celou řadu informací, které se v průběhu času mění, je potřeba tato data pravidelně aktualizovat. Data lze v rámci systému POVIS sdílet mezi více povodňovými plány, včasná aktualizace údajů, které jsou ve vaší sféře odpovědnosti, umožní udržovat kvalitní informační základnu pro všechny zúčastněné. Podrobnější informace najdete v Metodice pro tvorbu digitálních povodňových plánů.

Větší část informací povodňového plánu je možné zadávat a upravovat v centrální databázi POVIS s pomocí Editoru dat povodňových plánů, odkud lze data exportovat ve formátu DBF používaném v digitálním povodňovém plánu a v rozsahu nastaveném pro povodňový plán.

Pro nastavení obsahu exportu je někdy vhodnější použít mapové rozhraní s grafickým výběrem dat, která chcete exportovat (více najdete v nápovědě). Nad mapou lze vyhledat objekty zájmu také zadáním datového dotazu. Proto je export umožněn i v mapových tématech s uživatelskými daty, pokud nejsou vázána na přístupová práva. Odkazy na stažení dat a na popis struktury DBF najdete ve formuláři vygenerovaném po dotazu v informačním řádku nad tabulkou vyhledaných objektů:

Mapa správních území s vybranými mapovými vrstvami pro export SHP/DBF.
 

Soubory s daty pro digitální povodňový plán jsou umístěny obvykle ve složce data.

V současné době lze stáhnout soubory s individuálním výběrem dat pro aktualizování  těchto databází:

 

složka

soubor (odkaz: struktura DBF)

mapové téma

data/dpp

WMAP_DPP_EVMISTO.dbf

Evakuační místa

data/dpp

WMAP_DPP_BLESKOVA.dbf

Ohrožení přívalovou (bleskovou) povodní mimo tok

data/dpp

WMAP_DPP_MOOP.dbf

Místa omezující odtokové poměry

data/dpp

WMAP_DPP_OHROZENE.dbf

Ohrožené objekty

data/dpp

WMAP_DPP_OHROZUJICI.dbf

Ohrožující objekty

data/dpp

WMAP_DPP_PPO.dbf

Protipovodňová opatření

data/dpp

WMAP_DPP_vd_1-3.dbf

Vodní díla 1.-3. klategorie podle údajů MZe

data/dpp

WMAP_DPP_zapluz.dbf

Vyhlášená záplavová území
Objekty pro tuto databázi vybírejte jen datovým dotazem, ne grafickým výběrem, protože tabulka může obsahovat údaje dosud graficky nezpracované - tj nenapojené na příslušné úseky toků. Takové údaje by chyběly při zadání výběru nad mapou.

data/pk

komise.dbf shp shx (POVIS) WMAP_PK_komise.zip (dPP ČR)

Povodňové komise (jen pro oprávněné uživatele)

data/pk

clenove.dbf shp shx (POVIS) WMAP_PK_clenove.zip (dPP ČR)

+ členové povodňových komisí (je nutno aktualizovat oba soubory)

data/pk

subj.dbf shp shx (POVIS)

Důležité organizace (jen pro oprávněné uživatele)

data/pk

subjcl.dbf shp shx (POVIS)

+ pracovníci organizací (je nutno aktualizovat oba soubory)

data/dpp

WMAP_HLPRF.dbf

hlásné profily - datová struktura používaná od června 2010

data/hlas_prof

hlasne_profily.dbf

vazba.dbf

hlásné profily - starší datová struktura používaná do roku 2009

plan/prilohy

 

k hlásným profilů je možné stáhnout i připojené PDF dokumenty: evidenční listy, měrné křivky, fotodokumentaci

 

Pro aktualizaci dat s grafickým (vektorovým nebo polygonovým) zobrazením na mapě, je nutné stáhnout soubory SHP, SHX a DBF.

V současné době lze z dPP ČR získat tyto soubory pro aktualizování vašich mapových témat:

složka

stažený soubor

obsahuje

mapové téma

data/dibavod

DIBAVOD_zu_useky.zip

A01_zapluz_useky.shp .shx .dbf

Úseky toků s vyhlášeným záplavovým územím
Tyto grafické informace jsou propojeny s databází WMAP_DPP-zapluz.dbf

data/dibavod

DIBAVOD_zu_q5.zip

D01_NavrhZaplUzemi5Vody.shp .shx .dbf

Záplavová území pro Q5

data/dibavod

DIBAVOD_zu_q20.zip

D02_NavrhZaplUzemi20Vody.shp .shx .dbf

Záplavová území pro Q20

data/dibavod

DIBAVOD_zu_q100.zip

D03_NavrhZaplUzemi100Vody.shp .shx .dbf

Záplavová území pro Q100

data/dibavod

DIBAVOD_zu_qa.zip

D05_NavrhAktivnichZon100Vody.shp .shx .dbf

Aktivní zóny pro Q100

data/dpp

WMAP_DPP_ledove_jevy.zip

Ledove_jevy_CR.shp .shx .dbf

Ledové jevy

data/dpp

WMAP_DPP_postup_doby.zip

postup_doby.shp .shx .dbf

Postupové doby

 

 

Soubor: exp_uvod.htm