Kontakty 

Důležité organizace

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

název

jméno

telefon

fax

e-mail / web

Obecní úřad Jakubčovice nad Odrou - dbf
Oderská čp. 100, 74236 Jakubčovice nad Odrou

 

556 748 045

556 748 045

ou@jakubcovice.cz
http://www.jakubcovice.cz/

starostka

Ambrožová Zdeňka

556 748 045
 

 

ou@jakubcovice.cz

zástupce starosty

Šperlíková Věra, Mgr.

 
 

 

 

Organizace v databázi povodňového plánu

V databázi povodňového plánu obvykle nejsou naplněny všechny kategorie použité pro třídění organizací.

 

Ministerstva

Veřejná správa: krajské úřady, ORP, obce (ePUSA)

 

Hasičský záchranný sbor

Policie

Vojenská velitelství a úřady

 

Český hydrometeorologický ústav

Podniky povodí

Ostatní správci vodních toků

Státní plavební správa

Český rybářský svaz

 

Zdravotnictví

Česká inspekce životního prostředí

Hygienické stanice

Veterinární správa

Veterinární asanační podniky

 

Ubytování a stravování

Školy a školní jídelny

Správci nemovitostí

 

Rozvodné sítě

Telekomunikace

Správci vodovodů a kanalizací

Správa a údržba silnic

 

Dopravní služby

Technické služby

Odborné subjekty

 

Soubor: kontakty-subj.htm