Kontakty > Důležité organizace 

Vodohospodářské dispečinky

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Povodí Odry, státní podnik - www.pod.cz

 

telefon

fax

e-mail

Ústředna

596 657 111

 

 

Vodohospodářský dispečink

596 612 222

596 612 666

 

Vodohospodářský dispečink Povodí Odry, s.p. je centrem hydrologických a informací a drží nepřetržitou službu. O nebezpečí povodně avizované předpovědní službou nebo dosažených stupních povodňové aktivity na vodních tocích nebo vodních dílech informuje KOPIS HZS MSK

Povodňové orgány obcí jsou o situaci na vodních tocích informovány prostřednictvím hlásné služby povodňového orgánu ORP. Obce bezprostředně ohrožené manipulací na vodním díle (po hranici příslušné ORP) jsou informovány přímo správou vodního díla.

Průběžně aktualizované informace o povodňové situaci a předpokládaném vývoji lze získat na internetové stránce Povodí Odry, s.p.

 

Soubor: kontakty-subj-dispecinky.htm