Kontakty > Důležité organizace > Správci vodních toků 

Lesy ČR

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

název

jméno

telefon

fax

e-mail / web

Lesy České republiky, s.p. - dbf
Přemyslova čp. 1106, 50168 Hradec Králové

 

495 262 111

495 262 391

lesycr@lesycr.cz
http://www.lesycr.cz

Lesy ČR, s.p., ST-oblast povodí Odry, Frýdek-Místek - dbf
Nádražní čp. 2811, 73801 Frýdek-Místek

 

558 638 378

558 628 209

ost51@lesycr.cz
http://www.lesycr.cz/ost51

Změna správy vodních toků

V rámci integrace správy vodních toků v České republice dochází s účinností k 1.1.2011 ke změně v oblasti výkonu správy drobných vodních toků, jejichž správu vykonává dosud Zemědělská vodohospodářská správa, jako organizační složka státu. Správu těchto drobných vodních toků budou od 1.1.2011 nadále vykonávat státní podniky Povodí a státní podnik Lesy České republiky, podle své územní působnosti. Zemědělská vodohospodářská správa v podobě tzv. "zbytkové organizace s omezeným předmětem činnosti a s omezenou majetkovou skladbou bude nadále vykonávat zejména správu hlavních odvodňovacích zařízení a provoz souvisejících čerpacích stanic".

 

Soubor: kontakty-subj-lesy.htm