Tiráž

Úvod  Předchozí  Konec   Tisk této stránky

Vydal: Obecní úřad Jakubčovice nad Odrou, Oderská 100, 742 36 Jakubčovice nad Odrou, tel.:556 748 045
datum vydání verze 1.0.0: 6.7.2011.

Zpracoval:

Ing. Martin Jaroš, Vodohospodářské služby
Ve Dvoře 14, 742 85 Vřesina, tel. 603 424 068

datum zpracování:

1999

Aktualizace:

Obecní úřad Jakubčovice nad Odrou, Oderská 100, 74236 Jakubčovice nad Odrou

datum aktualizace textové části:

30.06.2011

GIS, tiskové výstupy a digitální verzi zpracoval:

Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6
tel/fax: 220 611 045
e-mail: hydrosoft@hv.cz

Datum poslední aktualizace příloh (POVIS):

15.5.2011

Datum vydání digitální verze:

 

6.7.2011

 

 


Autorská práva
mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:

 
© Ministerstvo životního prostředí

© Český úřad zeměměřický a katastrální

© Český statistický úřad

© Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M, v.v.i.

© Ředitelství silnic a dálnic ČR

 

Tato sestava byla generována s parametry:

Publikování:

VEŘEJNÉ

Umístění

SERVIS dPP ČR

 

 

 

EU_male_barva

Evropská unie

Spolufinancováno z prostředků Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Technické pomoci Operačního programu Životní prostředí.

 

Ministerstvo životního prostředí
Státní fond životního prostředí České republiky

www.opzp.cz

Zelená linka 800 260 500

dotazy@sfzp.cz

 

Soubor: mdpp_tiraz.htm