Přílohy 

Vodní toky

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Toky na území obce v evidenci Dibavod

Z této tabulky jsou vyřazeny bezejmenné toky, hydromeriolační díla a občasné toky. Kompletní údaje jsou v mapě vodních toků

Název toku
(č. hyd. pořadí u významných toků)

ID toku

Recipient

Správce

Dobešovský p.

200410000100

Odra

Lesy ČR

Loučský p.

200420000600

Odra

 

Odra (2-01-01-028)

200010000100

Odra

MNO ČR (Vojenské lesy, újezdy atd.), Povodí Odry

Suchá

200390000100

Odra

Lesy ČR

 

Toky na území obce v evidenci ISVS:

Název toku

ID toku (CEVT)

Recipient

Správce

*

300061138

 

Správce vlastník HOZ

*

300062634

 

Správce vlastník HOZ

*

300062799

 

Správce vlastník HOZ

*

300065593

 

Správce vlastník HOZ

*

300065737

 

Správce vlastník HOZ

*

300067213

 

Správce vlastník HOZ

Dobešovský potok

300000998

 

Správce LCR

LP Dobešovského p.

300067385

 

Správce LCR

Odra

300000723

Odra

Správce POD (ověřeno)

PB přítok Odry v ř. km 85,375 (náhon)

300066295

 

Správce obec Jakubčovice

Suchá

300060141

 

Správce LCR

 

Soubor: p--cevt_toky.htm