Přílohy 

Místa omezující odtokové poměry

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Kritickými místy omezujícími odtokové poměry na tocích jsou veškeré příčné stavby - přemostění, jezy apod., kde může při zvýšených průtocích docházet k zadržování splaví a ledové tříště nebo ker, a také úseky, kde parametry koryta nedokáží provést zvýšené průtoky a dochází k vylití ještě v době, kdy na ostatních úsecích nehrozí nebezpečí vybřežení toku.

Výpis údajů z databáze POVIS pro území obce: Jakubčovice nad Odrou

tok

místo

ORP

obec

poloha na toku
[ř.km]

Dobešovský potok

most 441 - 011

Odry

Jakubčovice nad Odrou

0,452

Dobešovský potok

most 442 - 029

Odry

Jakubčovice nad Odrou

0,22

Odra

betonový jez Jakubčovice nad Odrou (ř.km 88,2)

Odry

Jakubčovice nad Odrou

94,68

Odra

most 442-028 Heřmánky - Odry

Odry

Jakubčovice nad Odrou

93,98

Odra

lávka

Odry

Jakubčovice nad Odrou

93,65

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu místa. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

 

Soubor: p--moop.htm